Skip to main content

รมว.เฮ้ง มอบ ที่ปรึกษา ‘ธิวัลรัตน์’ ลงพื้นที่สมุทรสาครเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกันตนฉีดวัคซีนบูสต์เข็ม 3 ที่ เซ็นทรัล มหาชัย

รายละเอียดเนื้อหา

          เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่มาฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 3 (Booster Dose) ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขามหาชัย ถนนพระราม 2 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นางสาวพรรณิกา เหลืองสุรีย์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม นางรัชนี ภู่พร้อมพันธุ์ ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงานจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย
          นางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของท่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และท่าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นลูกจ้าง ผู้ประกันตน ได้มีนโยบายเข้มข้นเพื่อสกัดกั้นโควิดสายพันธุ์โอมิครอน พร้อมกำชับทุกหน่วยงานเฝ้าระวังเต็มที่และมอบมาตรการสำคัญในการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 (Booster Dose) เพื่อสร้างภูมิคุมกันและลดความรุนแรงของโรค และในวันนี้ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ดิฉันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 บูสต์เข็ม 3 ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขามหาชัย สำหรับศูนย์ฉีดวัคซีนแห่งนี้อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร มีจำนวนผู้ประกันตน ที่ต้องการฉีดวัคซีนเข็ม 3 จำนวน 65,521 คน มีเจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลสมุทรสาคร เป็นผู้ให้บริการฉีดวัคซีน มีศักยภาพการฉีดได้วันละ 1,300 คน/วัน โดยได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ตั้งแต่วันที่ 17 ม.ค.- 31 มี.ค.65 รวมทั้งสิ้น 52 วันทำการ เว้นวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
          นางธิวัลรัตน์ กล่าวต่อว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ท่านมีความพอใจการทำงานของศูนย์ฉีดวัคซีนฯ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีคิวนัดหมายล่วงหน้าให้ผู้ประกันตนที่มารับบริการได้เตรียมตัวมาก่อน โดยสำนักงานประกันสังคมได้จัดคิวการฉีดวัคซีนให้สถานประกอบการตามลำดับการแจ้งความประสงค์ต้องการฉีดวัคซีนตามที่ได้สำรวจข้อมูล และนายจ้างลงทะเบียนผ่านระบบ e-service ไว้ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา นายจ้างจะได้รับการประสานผ่านทางโทรศัพท์และ e-mail จากสำนักงานประกันสังคม แจ้งวัน เวลา สถานที่ เพื่อให้นายจ้าง/ฝ่ายบุคคลจัดผู้ประกันตนเข้ารับบริการ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก ลดความแออัด และระยะเวลาการรอคอย ผู้ประกันตนที่ได้รับคิวนัดหมายสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนตามจุดที่สำนักงานประกันสังคมได้กำหนดไว้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ถึง 20 จุดฉีด และพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญ 10 จังหวัด (สงขลา ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร และพระนครศรีอยุธยา) รวม 13 จุดฉีดวัคซีน
          ในการตรวจเยี่ยมในวันนี้ ดิฉันในนามของกระทรวงแรงงาน ขอขอบคุณและขอให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจกันให้บริการแก่ผู้ประกันตนเป็นอย่างดี ขอบคุณผู้บริหารห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขามหาชัย ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ และที่สำคัญขอขอบคุณผู้ประกันตนมาตรา 33 ทุกท่านที่มารับการฉีดวัคซีน ร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เป็นกำลังใจให้กันและกัน ช่วยกันยับยั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ขอให้ทุกคนมั่นใจว่า กระทรวงแรงงานพร้อมดำเนินการอย่างเต็มความสามารถ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกันตนเข้าถึงบริการวัคซีนโควิด-19 อย่างแน่นอน ทั้งนี้ ผู้ประกันตนมีข้อสงสัยเรื่องการฉีดวัคซีน ติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วน 1506 กด 6 และ กด 7 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น.ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

————————————————

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
28 มกราคม 2565

TOP