Skip to main content

รมว.เฮ้ง มอบ ปลัดแรงงาน ร่วมคณะ ลุงป้อม ลุยขอนแก่น ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนในสถานการณ์น้ำท่วม

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมคณะของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดขอนแก่น โดยมี นายภูมา ธรรมกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ เพื่อรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ภาพรวมการบริหารจัดการน้ำตามมาตรการ กอนช. และแผนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทั้งระบบ การบริหารจัดการน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์  แนวทางการบริหารจัดการน้ำ และแผนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม/ น้ำแล้งในเขตพื้นที่ การนำเสนอสภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศของจังหวัดขอนแก่น และตรวจเยี่ยมกิจกรรมเพิ่มความสุข สูบน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อเติมน้ำต้นทุนแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พื้นที่อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น พร้อมพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนกลุ่มแรงงานนอกระบบ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และอาสาสมัครแรงงาน (อสร.) จังหวัดขอนแก่นที่มาร่วมต้อนรับ ซึ่งอาสาสมัครแรงงานเป็นฟันเฟืองสำคัญในการนำภารกิจกระทรวงแรงงานไปสู่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนมีงานทำ มีทักษะฝีมือ มีอาชีพมีรายได้ ได้รับคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมที่ยั่งยืนอีกด้วย

+++++++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

14 ตุลาคม 2564

TOP