Skip to main content

‘รมว.เฮ้ง’ ร่วมคณะ ‘ลุงตู่’ ‘ลุงป้อม’ เปิดเมือง ‘อุดรธานีพลัสโมเดล’ เยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่อยอดอาชีพ สร้างรายได้ รับนักท่องเที่ยว

รายละเอียดเนื้อหา

          เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมคณะของ พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และพล..ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ร่วมประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของจังหวัดอุดรธานี ศูนย์ประชุมมลฑาทิพย์ ฮอลล์ .เมืองอุดรธานี .อุดรธานี โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวต้อนรับ นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย โดย นายสุชาติ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีนโยบายเปิดประเทศ เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งจังหวัดอุดรธานี เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีวิสัยทัศน์เป็นเมืองน่าอยู่ศูนย์กลางการค้าการลงทุนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) ในส่วนของกระทรวงแรงงาน โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ได้เข้าไปส่งเสริมผ่านโครงการสาธิตการฝึกอาชีพ เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจองค์กร และสำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี ได้เข้าไปดำเนินโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพแก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ แรงงานผู้สูงอายุ แรงงานคนพิการ และแรงงานกลุ่มเปราะบาง เพื่อให้มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง
          ก่อนการประชุมมีแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลจังหวัดอุดรธานี ร่วมให้การต้อนรับจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้นำ นายกรัฐมนตรี เข้าเยี่ยมชมบูธกิจกรรมของกระทรวงแรงงาน ที่ได้นำผลิตภัณฑ์จากกลุ่มที่ประสบความสำเร็จจากการส่งเสริมการฝึกอาชีพจากหน่วยงานของกระทรวงแรงงานจังหวัดอุดรธานี ได้แก่ กลุ่มอาชีพการจักสานไม้ไผ่บ้านยามการใหญ่ กลุ่มย้อมผ้าและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าบ้านดอนกลาง โครงการสาธิตการฝึกอาชีพเพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจองค์กร สาขาแปรรูปสมุนไพรด้วยเทคโนโลยี และสาขาการชงกาแฟเพื่อธุรกิจ เป็นต้น
          น้ำฝน เสียงอ่อน ประธานกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมคราม บ้านดอนกลาง .พังงู .หนองหาญ.อุดรธานี กล่าวว่า กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามบ้านดอนกลาง เกิดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่สืบทอดกันมา จากนั้นได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงแรงงานให้ความรู้ในเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์รวมทั้งการส่งเสริมการทอผ้า อดีตทำแค่ผ้าชิ้น ผ้าคลุมไหล่ แต่ปัจจุบันได้ต่อยอดมาเป็นผ้าไทยที่มีลวดลายใหม่ ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด ส่วนช่องทางการจัดจำหน่ายมีทั้งหน้าร้าน ร่วมออกร้านในสถานที่ราชการ และเพจออนไลน์ของกลุ่ม โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ช่วยมาสอนการทำตลาดออนไลน์ให้กลุ่มมีช่องทาง ทำให้ชาวบ้านมีอาชีพ มีรายได้ คนละประมาณเดือนละ 6,000 บาทต่อคน
          สำหรับสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดอุดรธานี มีผู้อยู่ในกำลังแรงงาน 620,608 คน ผู้มีงานทำ 603,823 คน ผู้ว่างงาน 8,962 คน มีสถานประกอบการในระบบประกันสังคม 4,232 แห่ง ผู้ประกันตน 160,712 ราย แรงงานต่างด้าว 2,622 คน อาสาสมัครแรงงาน 156 คน จ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยแก่สถานประกอบการ 415 แห่ง ผู้ประกันตน 2172 คน เป็นเงิน 11,282,067 บาท โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs รอบที่ 1 มีสถานประกอบการลงทะเบียน 2,208 แห่ง ลูกจ้าง 24,806 คน

+++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
1 ธันวาคม 2564

TOP