Skip to main content

รมว.เฮ้ง ส่งที่ปรึกษา โฆษก มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานและผู้ประสบอุทกภัยจ.สุพรรณบุรี

รายละเอียดเนื้อหา

          เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพแก่ตัวแทนอาสาสมัครแรงงาน ผู้ประกันตน ผู้ทุพพลภาพ และชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยจังหวัดสุพรรณบุรี รวมจำนวน 230 ชุด และน้ำดื่ม จำนวน 6,000 ขวด และเยี่ยมหน่วยบริการประชาชนของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี เช่น บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัย โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรีบริการงานประกันสังคม มาตรา 40 โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี จุดแรกที่วัดคลองโมง ตำบลองครักษ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี จุดที่สองที่องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ มอบสุขาลอยน้ำ จำนวน 2 หลัง และจุดที่สามที่บ้านหงส์ หมู่ที่ 7 มอบถุงยังชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพร้อมน้ำดื่ม โดยมี นายวัฒนา ยั่งยืน ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี นายวิทวัส พงศ์กรเกียรติ ปลัดอำเภอบางปลาม้า นายธนากร มโนธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ และหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย
          นางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า จากอิทธิพลพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก จนทำให้พี่น้องแรงงาน ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา และกระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของ พล..ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนจากผลกระทบดังกล่าว และในวันนี้ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จึงได้มอบหมายให้ดิฉันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพและน้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในเบื้องต้น ซึ่งการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ลงสำรวจพื้นที่ประสบอุทกภัยประชาสัมพันธ์แจ้งสถานประกอบการผ่านช่องทางสื่อสารต่าง หากประสบความเดือดร้อน ส่งผลกระทบต่อการทำงานให้ประสานแจ้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนหน่วยบริการชุมชนแรงงานนอกระบบระดับตำบลเพื่อชี้แจงแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ ผ่านกลไกของโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ออกหน่วยบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัย และจัดทำสุขาลอยน้ำ จำนวน 2 หลัง เพื่อมอบให้จังหวัดสุพรรณบุรีนำไปบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบอุทกภัยต่อไป
          “ท่าน สุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ได้ฝากความห่วงใยและให้กำลังใจพี่น้องผู้ใช้แรงงานและชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ รวมทั้งสั่งการหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมระดมสรรพกำลังเพื่อช่วยเหลือพี่น้องแรงงานและประชาชนให้ได้รับความปลอดภัยอย่างเต็มความสามารถ และเร่งฟื้นฟูเยียวยาภายหลังน้ำลดตามภารกิจของแต่ละหน่วย และในวันนี้ท่านมอบหมายให้ดิฉันและคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพแก่ลูกจ้างและชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนางธิวัลรัตน์ กล่าวในท้ายสุด
          สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า มีพื้นที่ประสบอุทกภัยรวม 10 อำเภอ 106 ตำบล 929 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 70,740 คน 36,460 ครัวเรือน พื้นที่เกษตรได้รับผลกระทบ 120,797 ไร่ และสถานการณ์ระดับน้ำโดยรวมในพื้นที่มีระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากภาวะน้ำล้นตลิ่งและรับมวลน้ำจากพื้นที่สูงกว่า

+++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
14 ตุลาคม 2564

TOP