Skip to main content

รมว.เฮ้ง ส่ง ‘ที่ปรึกษา’ ‘โฆษก’รุดมอบเงินสิทธิประโยชน์ช่วยทายาทลูกจ้างเสียชีวิตสะพานถล่มรายที่ 2

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) ลงพื้นที่มอบสิทธิประโยชน์ทดแทนแก่ทายาทผู้ประกันตนที่เสียชีวิตกรณีเหตุการณ์แผ่นปูนสะพานลอยกลับรถหล่นทับคนงานก่อสร้างลูกจ้างของกรมทางหลวงย่านถนนพระราม 2 วัดไทร ซอยเอกชัย 23 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
         
นางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล..ประยุทธ์จันทร์โอชา และท่าน พล..ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้มีความห่วงใยต่อเหตุการณ์คานสะพานกลับรถหล่นทับคนงานก่อสร้าง บริเวณไซต์งานถนนพระราม 2 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ที่ผ่านมา จนทำให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย และบาดเจ็บ 2 ราย พร้อมกำชับให้กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม เร่งเยียวยาลูกจ้างกรมทางหลวงที่ประสบเหตุ พร้อมช่วยเหลือลูกจ้างให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายอย่างเร่งด่วน ซึ่งเมื่อวานนี้ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ได้มอบหมายให้ดิฉัน พร้อมท่านโฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 6 ลงพื้นที่ไปมอบสิทธิประโยชน์ทดแทนแก่มารดาของนายชาญ ชาวทอง หนึ่งในลูกจ้างของกรมทางหลวงที่เสียชีวิต และมอบเงินค่าทดแทนกรณีเจ็บป่วยให้กับนายฉัตรชัย ศิริมาตร์ลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บ ที่ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานีและในวันนี้ก็ได้มามอบสิทธิประโยชน์ทดแทนแก่ญาติของนางสาวสุวรรณี รักท้วม ผู้เสียชีวิตรายที่ 2 ของเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่เสียชีวิตไม่เนื่องจากการทำงานโดยได้รับสิทธิประโยชน์เป็นค่าทำศพ 50,000 บาท เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต 90,000 บาทและเงินชราภาพกรณีเสียชีวิต 142,100.66 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 282,100.66 บาท ส่วนผู้บาดเจ็บอีก 1 ราย คือ นางสาวลักขณา จงศิริโรจน์กุล ประสบอันตรายไม่เนื่องจากการทำงาน จะได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมกรณีเจ็บป่วย
         
นางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ฝากแสดงความเสียใจมายังญาติผู้เสียชีวิต ซึ่งกระทรวงแรงงานมีความห่วงใยต่อเหตุการณ์ดังกล่าว จึงขอความร่วมมือนายจ้างและลูกจ้างให้คำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อเป็นการป้องกันความสูญเสียที่จะเกิดจากอุบัติเหตุ หรืออุบัติภัยจากการทำงาน และอยากเชิญชวนให้สมัครเป็นผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคม เพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่นนี้ ทายาทจะได้รับการช่วยเหลือในเบื้องต้นเพื่อเป็นหลักประกันทางสังคมให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง

+++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
5 กรกฎาคม 2565

TOP