Skip to main content

รมว.เฮ้ง ส่ง ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกันตน ม.39 ป่วยติดเตียงที่ฉะเชิงเทรา

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 15 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ จ่าเอกยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบสิ่งของให้นายนาวิน วงษ์หอย ผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่บ้านพักในพื้นที่ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งประสบอุบัติเหตุขับรถจักรยานยนต์ชนรถสามล้อ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ปัจจุบันมีอาการทางสมองไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ต้องมีผู้ดูแลตลอดเวลา โดยมี นายอนุชา เรืองอมรวิวัฒน์ นายอำเภอบ้านโพธิ์ นายพงษ์ศักดิ์ บุญสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามจันทร์ นางสาวนฤมล บุญมี ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมลงพื้นที่ด้วย

          จ่าเอกยศสิงห์ กล่าวว่า ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ฝากความห่วงใยและขอเป็นกำลังใจมายังครอบครัวของผู้ประกันตนที่ประสบอุบัติเหตุดังกล่าว กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมพร้อมดูแลผู้ประกันตน เพื่อให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตน มีหลักประกันความมั่นคงทางสังคมตลอดไป

—————————————-

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

15 สิงหาคม 2565

TOP