Skip to main content

รมว.แรงงาน บันทึกเทปให้สัมภาษณ์รายการ เพื่อประชาชน

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน บันทึกเทปให้สัมภาษณ์ในรายการ เพื่อประชาชน ช่วงพูดตรงประเด็น โดยจะออกอากาศในวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2564 เวลา 17.30 – 18.00 น. ทาง ททบ.5 HD1 ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน

————————————————

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
4 สิงหาคม 2564

TOP