Skip to main content

รมว.แรงงาน พิพัฒน์ ต้อนรับ สมาชิกสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย

รายละเอียดเนื้อหา

       วันที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  ให้การต้อนรับ นางสาวอัปสร กฤษณะสมิต  ประธานสมาชิกสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมทั้งขอรับทราบนโยบาย และแนวทางการบริหารงานของรัฐบาล โดยมี นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  นายอารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายภุชงค์ วรศรี ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

 

———————–

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
3 ตุลาคม 2566

 

TOP