Skip to main content

รมว.แรงงาน มอบที่ปรึกษา มอบใบประกาศขอบคุณภาคเอกชนร่วมสนับสนุนการฉีดวัคซีนผู้ประกันตน ม.33

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 16 สิงหาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนางสาวบุปผา เรืองสุด ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่มอบใบประกาศขอบคุณภาคเอกชนที่ร่วมให้การสนับสนุนสถานที่และโรงพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคมที่สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการฉีดวัคซีนโควิด-19ให้แก่ผู้ประกันตน มาตรา 33 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น ถนนพัฒนาการ, บริษัท รักษาความปลอดภัย กัทส์ อินเวสติเกชั่น จำกัด และบริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) โรงแรมจัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23 โดย นางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ ท่าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้มีความห่วงใยพี่น้องผู้ใช้แรงงาน และประชาชนทั่วไปจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 และกำหนดให้การฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาตินั้น และท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายสำนักงานประกันสังคม บูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยโดยกรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กระทรวงการคลัง โดยธนาคารกรุงไทย และสถานพยาบาลเครือข่ายประกันสังคม ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับผู้ประกันตน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดทั้งในโรงงาน และสถานประกอบการ
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ท่านสุชาติ ชมกลิ่น ได้มอบหมายให้ดิฉันและคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ประตน มาตรา 33 พร้อมมอบโล่เกียรติคุณเพื่อขอบคุณผู้บริหารภาคเอกชน รวมทั้งให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 เป็นหนึ่งในมาตรการที่กระทรวงแรงงาน ให้การป้องกันรักษาโดยเร่งรัดการฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ประกันตนตามนโยบายรัฐบาล เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 และสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในกลุ่มแรงงาน เพื่อให้กิจการเดินหน้าต่อไปได้” นางธิวัลรัตน์ กล่าวในท้ายสุด

————————————————

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
16 สิงหาคม 2564

TOP