Skip to main content

รมว.แรงงาน สุชาติ เผยการตรวจเชิงรุกโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานกว่าแสนคน ประกันสังคมพร้อมดูแลผู้ประกันตน ส่งเข้ารักษาตัวครบถ้วน

รายละเอียดเนื้อหา

          เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ สำนักงานประกันสังคม สำนักงานใหญ่ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยมี นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ และนายจำลอง ช่วยรอด คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ฯ ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมและเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม ให้การต้อนรับ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากกรณีที่พบว่ามีผู้ป่วยโควิด -19 เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในจังหวัดพื้นที่สีแดง ซึ่งรัฐบาล ภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และกระทรวงแรงงาน ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญกับการควงคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จึงได้กำชับให้สำนักงานประกันสังคม บูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และโรงพยาบาลในเครือข่ายสำนักงานประกันสังคม ดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ให้กับผู้ประกันตนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ภายใต้โครงการ “แรงงาน…เราสู้ด้วยกัน” เป้าหมายเพื่อดูแลผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 โดยเพิ่มช่องทางบริการตรวจเชื้อให้กับผู้ประกันตนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ในพื้นที่ในกรุงเทพฯ คือที่ อาคารกีฬาเวสน์ 1ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดพื้นที่สีแดงนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง สมุทรสาคร และพระนครศรีอยุธยา ในการนี้ ผมได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม ร่วมมือกับโรงพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคม ในพื้นที่ เพื่อบูรณาการทำงานเชิงรุก พร้อมจัดรถโมบาย ตู้ตรวจโรค ไปตั้งยังสถานประกอบการให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตนที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อได้รับการตรวจคัดกรองหาเชื้อ โควิด-19 เพื่อให้ทราบผล ภายใน 24 – 48 ชั่วโมง ซึ่งหากตรวจพบเชื้อก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการควบคุมดูแลรักษาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยลูกจ้าง ผู้ประกันตนในสถานประกอบการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจ
          นายสุชาติ กล่าวต่อไปว่า จากผลการการจัดโครงการดังกล่าว ทั้งจุดตรวจและการเข้าไปตรวจเชิงรุกในสถานประกอบการ ตั้งแต่เริ่มโครงการสามารถตรวจคัดกรองผู้ประกันตนไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 112,064 คน พบผู้ติดเชื้อ 2,790 คน คิดเป็น 2.49% ซึ่งกระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ได้ดำเนินการประสานโรงพยาบาล และHospitel ซึ่งเป็นเครือข่ายสถานพยาบาลของสำนักงานประกันสังคมเพื่อให้ผู้ประกันตนที่ติดเชื้อทั้งหมด ได้เข้ารับการรักษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด เป็นที่เรียบร้อยและครบถ้วนทุกคน จากการดำเนินโครงการฯ กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม สามารถช่วยเหลือและบรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 คลี่คลายความแออัดจากการเข้ารับบริการตรวจคัดกรอง ลดการกระจายของโรค ป้องกันการเกิดคลัสเตอร์ใหม่ในสถานประกอบ และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบการ ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ได้กลับมาปกติสุขโดยเร็วที่สุด


…………………………………….………………………………

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

15 พฤษภาคม 2564

 

TOP