Skip to main content

รมว.แรงงาน ให้สัมภาษณ์ รายการ TOP NEWS talk

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน บันทึกเทปให้สัมภาษณ์รายการ TOP NEWS talk ประเด็น ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ….. โดยจะออกอากาศในวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565 เวลา 22.35 น. ทางช่อง TOP NEWS 77 เฟซบุ๊ก TOP NEWS และ Line TOP NEWS ณ Thana City Country Club จังหวัดสมุทรปราการ

+++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
12 พฤษภาคม 2565

TOP