Skip to main content

รมว.ให้การต้อนรับสภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทยโอกาสนำผู้นำด้านแรงงานเข้าให้กำลังใจและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ

รายละเอียดเนื้อหา

            วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๔๕ น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายมานิตย์ พรหมการีย์กุล ประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายสันติ ปฏิภาณรัตน์ เลขาธิการสมาคมผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทยและรองประธานสหพันธ์แรงงานนอกระบบ รองสมาพันธ์แรงงานนอกระบบ และคณะ ในโอกาสนำผู้นำด้านแรงงานเข้าให้กำลังใจและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่ได้ให้ความช่วยเหลือกรณีผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด – ๑๙ ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้นำแรงงานได้เข้ายื่นหนังสือต่อ รมว.แรงงาน เพื่อขอให้กระทรวงแรงงานช่วยเหลือเยียวยาแรงงานจากผลกระทบโควิด -๑๙ แม้ว่าที่ผ่านมาสถานประกอบการไม่ได้หยุดกิจการทั้งหมดแต่สถานประกอบการหลายแห่งได้ลดค่าจ้างและลดโอทีพนักงานลง ซึ่งท่าน รมว.แรงงาน ได้เล็งเห็นปัญหาและความเดือดร้อนเหล่านี้ จึงได้นำเข้าหารือกับรัฐบาล จนในที่สุดมีมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเห็นชอบโครงการ ม๓๓ เรารักกัน เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนในระบบประกันมาตรา๓๓ ที่มีจำนวนกว่า ๑๑ ล้านคนได้เป็นผลสำเร็จ ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น ๖ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

————————————-  

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

23 กุมภาพันธ์ 2564

TOP