Skip to main content

‘รองปลัดแรงงาน’ ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกรพัฒนาฝีมือแรงงาน

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกรพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 3/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัณย์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

————————————————

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
28 มิถุนายน 2565

TOP