Skip to main content

‘รองปลัดแรงงาน’ ลงพื้นที่ จ.กำแพงเพชร เยี่ยมศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นางบุปผา พันธุ์เพ็ง รองปลัดกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ณ ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางต้องใจ สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายกิตติ คุ้มชาติ รองนายกเทศมนตรีตำบลสลกบาตร และนายปรีชานนท์ ขำขาวสิริโรจน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสลกบาตร ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ มีผู้มาใช้บริการขอคำแนะนำด้านแรงงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (zoom) ระหว่างสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร เพื่ออำนวยความสะดวก ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายแก่ผู้มารับบริการ

      นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมกลุ่มการทำพวงมาลัยริบบิ้นตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพและโครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานคนพิการ ณ ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชรด้วย

++++++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

28 มิถุนายน 2565

TOP