Skip to main content

สนร.เกาสง ให้ความช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุพลัดตกตึกที่เมืองเกาสง

รายละเอียดเนื้อหา

       เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 สำนักงานแรงงานไทย เมืองเกาสง ได้นิมนต์เจ้าอาวาสวัดพุทธบารมี เมืองไถหนาน ไต้หวัน เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่แรงงานไทย ที่พลัดตกอาคารในเมืองเกาสง โดยอาราธนาพระสงฆ์ไทยมาสวดพระพุทธมนต์ พร้อมรับภรรยาของผู้ตาย ซึ่งทำงานอยู่ที่เมืองจางฮั่ว แต่คนละโรงงานมาร่วมงานด้วย

      โดย สนร.เกาสง ได้อำนวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ แก่ภรรยาแรงงาน เช่น ดูแลด้านที่พัก อาหาร และประสานงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การรับศพแรงงานจากโรงพยาบาลไปเก็บที่สำนักงานฌาปนกิจสงเคราะห์ การอำนวยความสะดวกด้านแปลภาษาท้องถิ่นในการสอบสวนคดีในสถานีตำรวจ และการชันสูตรศพแรงงานไทย ตลอดจนการประสานการออกใบมรณบัตรในเบื้องต้นกับสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ทั้งนี้ อัยการผู้ดูแลด้านคดีความยังให้ความอนุเคราะห์ ยกเว้นค่ารักษาศพในระหว่างการดำเนินการด้านเอกสารหนังสือมอบอำนาจจากทางบ้าน เพื่อดำเนินการจัดการศพ และตัวแทนคณะกรรมการดูแลตึกที่เกิดเหตุ ได้มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติ จำนวน 21,000 เหรียญไต้หวัน 

      ในการนี้ สำนักงานแรงงานไทย เมืองเกาสง ได้ประสานกับนายจ้างและบริษัทจัดหางาน ให้การช่วยเหลือด้านการจัดการศพและยื่นขอสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย  และขอประชาสัมพันธ์ว่า หากแรงงานไทย มีอาการเครียดหรือเกิดความทุกข์ ควรจะไปออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 30 นาที หรือ 3 – 5 วันต่อสัปดาห์  และหากมีปัญหาทุกข์ใจ อย่าเก็บกดไว้คนเดียว ควรหาเพื่อนพูดคุยช่วยระบายความรู้สึกเครียดได้ หรือโทรศัพท์ติดต่อกับสำนักงานแรงงานไทย เมืองเกาสง ที่ 07-3380052 หรือติดต่อผ่านเฟซบุ๊กที่ https://www.facebook.com/molkaohsiung   และหากท่านทำงานอยู่ที่ภาคกลางตั้งแต่ไทจงขึ้นไปถึงภาคเหนือ สามารถติดต่อที่สำนักงานแรงงานไทย ไทเป 02-27011413 หรือติดต่อผ่านเฟซบุ๊กที่ https://www.facebook.com/labourtaipei

 

 

TOP