Skip to main content

สนร. ไทเป ร่วมกิจกรรมแข่งขันตะกร้อของแรงงานไทย ครั้งที่ 3

รายละเอียดเนื้อหา

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2563 สนร. ไทเป ได้ร่วมกิจกรรมแข่งขันตะกร้อของแรงงานไทย ครั้งที่ 3 ณ สนามอเนกประสงค์ บริเวณท่าเรือจู่เหว่ย นครเถาหยวน โดยทีมแข่งขัยทั้งสิ้น 22 ทีม ทีมละ 3 คน

TOP