Skip to main content

สนร. ไทเป ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รายละเอียดเนื้อหา

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 สนร. ไทเป ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ที่ทำการสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย โดยมีนายธงชัย ชาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าฯ เป็นประธานนำข้าราชการสำนักงานการค้าฯ และทีมประเทศไทยเข้าร่วมในพิธี รวมทั้งเป็นตัวแทนกล่าวถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พร้อมลงนามถวายพระพร

TOP