Skip to main content

สนร. ไทเป ร่วมส่งแรงงานไทยกลับประเทศ (10 กันยายน 2563)

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 10 กันยายน 2563 สนร. ไทเป ร่วมส่งแรงงานไทยกลับประเทศ โดยสายการบินไทย (ผู้โดยสาร 249 คน เป็นแรงงาน 170 คน) พร้อมชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ และขอความร่วมมือให้แรงงานช่วยประชาสัมพันธ์ญาติและเพื่อนที่เคยมาทำงานในไต้หวัน ไม่หลงเชื่อตัวแทนเก็บค่าบริการยื่นขอเงินบำเหน็จชราภาพในอัตราสูง ทั้งนี้ มีแรงงานจำนวน 1 คน ถูกจับกุมที่สนามบินเนื่องจากหลบหนีนายจ้าง

TOP