Skip to main content

สนร. ไทเป เข้าพบผู้บริหารสถานีตำรวจนครเถาหยวน

รายละเอียดเนื้อหา

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นางสาววรัตม์สุดา ศรทัตต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานแรงงานฯ ไทเป และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าพบผู้กำกับฝ่ายสันติบาล และหัวหน้าฝ่ายตำรวจต่างด้าว สถานีตำรวจนครเถาหยวน โดยฝ่ายตำรวจได้ขอบคุณที่ สนร. ไทเป ให้การช่วยเหลือไกล่เกลี่ยกรณีที่แรงงานไทยซึ่งเมาสุราถูกตำรวจทำร้ายร่างกายเมื่อเดือนตุลาคม 2563 ซึ่งปัจจุบันทั้งสองฝ่ายสามารถเจรจาไกล่เกลี่ยเป็นผลสำเร็จเรียบร้อย

นอกจากนี้  สนร. ไทเป ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลแรงงานไทยในพื้นที่นครเถาหยวน ซึ่งฝ่ายตำรวจได้แจ้งว่าแรงงานไทยไม่ค่อยมีปัญหามากนัก อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่จะพบว่าแรงงานไทยมีปัญหากรณีเมาแล้วขับขี่รถจักรยาน หรือจักรยานไฟฟ้า ซึ่ง สนร. ไทเป ได้แจ้งเกี่ยวกับการดำเนินงานประชาสัมพันธ์แรงงานไทยในการประชาสัมพันธ์ผลเสียและบทลงโทษเกี่ยวกับการดื่มสุรา นอกจากนี้ ปัจจุบัน สนร. ไทเป ได้ขอความร่วมมือนายจ้าง บริษัทจัดหางาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานที่ข้องแวะกับสิ่งเสพติด ซึ่งได้ขอความร่วมมือฝ่ายตำรวจนครเถาหยวนร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้แจ้งให้กระทรวงแรงงานไทยทราบในการหามาตรการป้องกันแก้ไขต่อไป  รวมทั้งหากมีกิจกรรมตรวจเยี่ยมแรงงานไทยในสถานประกอบการ สนร. ไทเป อาจเชิญฝ่ายตำรวจเข้าร่วมในการให้ข้อมูลความรู้ต่างๆ แก่แรงงานในอนาคตด้วย ซึ่งฝ่ายตำรวจยินดีให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน

TOP