Skip to main content

สนร. ไทเป เยี่ยมให้กำลังใจแรงงานไทยที่ประสบอุบัติเหตุในงานก่อสร้างทางรถไฟฟ้าในนครนิวไทเป

รายละเอียดเนื้อหา

                  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นางสาวประภาวดี แก้วศิริพงษ์ อทป. สนร. ไทเป เข้าเยี่ยมให้กำลังใจนายนพพล นาจอมเทียน แรงงานไทยที่ประสบอุบัติเหตุในงานก่อสร้างทางรถไฟฟ้าในนครนิวไทเป ณ โรงพยาบาล Far Eastern Memorial Hospital นครนิวไทเป   พร้อมนี้ นายสัณฑ์ อรุณรักษ์ติชัย รองผู้อำนวยการใหญ่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป ได้ฝากแสดงความห่วงใยและมอบของเยี่ยมแรงงานด้วย

             หลังเข้ารับการผ่าตัด แรงงานมีอาการปลอดภัย โดยแพทย์ให้พักฟื้นต่ออีก 7 วัน จึงจะอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาล ในการนี้ นายจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล รวมทั้งจัดหาที่พักพร้อมผู้อนุบาลให้แรงงานระหว่างพักฟื้น ซึ่งหากแรงงานมีร่างกายแข็งแรงและประสงค์จะทำงานต่อจะจัดหาตำแหน่งงานที่มีความเหมาะสมต่อไป

TOP