Skip to main content

สรจ.ตาก ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อการพัฒนาศักยภาพให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวภายใต้ศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวจังหวัดตากประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1/2564

รายละเอียดเนื้อหา

TOP