Skip to main content

สรจ.นครปฐม บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและกวดขันแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ในพื้นที่อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

รายละเอียดเนื้อหา

TOP