Skip to main content

สรจ.พะเยา ลงพื้นที่ตรวจประเมินโรงงานแบบ Onsite ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในสถานประกอบการ

รายละเอียดเนื้อหา

สรจ.พะเยา ลงพื้นที่ตรวจประเมินโรงงานแบบ Onsite ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในสถานประกอบการ
 
วัน พฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน​ 2564 เวลา 10.00 น. นางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัดพะเยา มอบหมาย​ให้​นางสาวว​ราง​คณา​ ศรีสวัสดิ์​ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจประเมินโรงงานแบบ Onsite ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในสถานประกอบการ โดยบูรณาการร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ตรวจประเมินโรงงานแบบ Onsite ในพื้นที่อำเภอเชียงคำ 2 แห่ง รวมลูกจ้างทั้งหมด​ 13 คน แยกเป็น แรงงานไทย 1 คน แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา 12 คนได้แก่ 1.บริษัท สองพี่น้องศิริทรัพย์ จำกัด (โรงงาน 1)​ 2.บริษัท​ สอง​พี่น้องศิริทรัพย์​ จำกัด (โรงงาน​ 3)​ และในพื้นที่อำเภอภูซาง 2 แห่ง ได้แก่ 1.บริษัท​ มิตซูพันล้าน พะเยา จำกัด สาขาเชียงคำ 2.บริษัท​ พิบูลธัมไอซิ่ง จำกัด เป็นลูกจ้างแรงงานไทยทั้งหมด 29 คน จากการประเมินพบว่าสถานประกอบการได้ดำเนินการอย่างครบถ้วนเป็นไปตามหัวข้อการประเมินสถานประกอบการในการเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด-19 แบบ 0nsite ของกรมควบคุมโรค
 
TOP