Skip to main content

สรจ.สระบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้

รายละเอียดเนื้อหา

                วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ หมู่ที่ 6 ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ทั้งนี้ นางสาวแก้วใจ สัจจะเวทะ แรงงานจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายอรรถพล ขันธวิธิ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**************************************************************
TOP