Skip to main content

สรจ.สระบุรี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2563

รายละเอียดเนื้อหา

                วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี
ทั้งนี้ นางสาวรัตนา ทองกลับ แรงงานจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายอรรถพล ขันธวิธิ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

 
 
********************************************
TOP