Skip to main content

สรจ.หนองคาย ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมให้กำลังใจแก่ครอบครัวแรงงานไทยเสียชีวิตในประเทศไต้หวัน

รายละเอียดเนื้อหา

                  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคาย ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมให้กำลังใจแก่ครอบครัวนายปฐมพงศ์ ภูธร แรงงานไทยเสียชีวิตในประเทศไต้หวัน ณ บ้านผำไผ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

TOP