Skip to main content

สรจ.อต. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

รายละเอียดเนื้อหา

            วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอุรุพงษ์ เวชศรี แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์วัดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี นางสาวจุฑามาศ มีฤาษี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ และอาสาสมัครแรงงาน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อให้หน่วยงานและเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานได้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์อันจะเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ณ วัดนาโปร่ง หมู่ 3 ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

TOP