Skip to main content

สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Focus Groip) เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ ช่วยเหลือ เกี่่ยวกับการปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายละเอียดเนื้อหา

          วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอาชวิน ปุจฉากาญจน์ แรงงานจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นางสาวซูรือญานี เจ๊ะหลง นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Focus Groip) เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ ช่วยเหลือ เกี่่ยวกับการปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่ 12,18 และ19 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Microsoft Team ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

ไฟล์แนบ:

TOP