Skip to main content

สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส ร่วมตรวจเรือประมงและแรงงานในภาคประมง จ.นราธิวาส

รายละเอียดเนื้อหา

วันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายอาชวิน ปุจฉากาญจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานตรวจราชการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นายศิวราช พรมมาดวง นักวิชาการแรงงานชำนาญการร่วมตรวจเรือประมงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ท่าเรือประมงจังหวัดนราธิวาส เพื่อตรวจสอบการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว การใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ในเรือประมงทะเล จากการตรวจสอบพบเรือประมง จำนวน 2 ลำ มีแรงงาน จำนวนทั้งสิ้น 32 คน แยกเป็น สัญชาติไทย 7 คน สัญชาติกัมพูชา 25 คน ผลการตรวจเรือนายจ้างปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ ได้แจกหน้ากากอนามัยและให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนเบื้องต้น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19

TOP