Skip to main content

สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส ร่วมประชุมติดตามและเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม

รายละเอียดเนื้อหา

             วันนี้ (14 กันยายน 2564) เวลา 14.00 น. นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  เป็นประธานในที่ประชุมติดตามและเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม) ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VCS) จากห้องประชุมราชสีห์ กระทรวงมหาดไทย โดย นายอาชวิน ปุจฉากาญจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานตรวจราชการรักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นายอาฟีฟีย์ แวโดยี นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมหลวงปริวรรตวรวิจิตรชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

ไฟล์แนบ:

ชื่อไฟล์สไลด์1-21

ขนาด : 256.32 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2021-09-14
TOP