Skip to main content

สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่จ่ายค่าตอบแทนโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดนราธิวาส กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน ครั้งที่ 2

รายละเอียดเนื้อหา

วันนี้ (15 กันยายน 2564) เวลา 14.00 น. นายอาชวิน ปุจฉากาญจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานตรวจราชการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นางสาวหยาดน้ำฝน บุญมีลาภ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดนราธิวาส กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน ครั้งที่ 2 ได้ดำเนินการระหว่างวันที่ 6 – 15 กันยายน 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการอำเภอละ 10 คน ณ ศูนย์แรงงานอำเภอระแงะ ศูนย์แรงงานอำเภอยี่งอ และศูนย์แรงงานอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

ไฟล์แนบ:

ชื่อไฟล์สไลด์1-23

ขนาด : 270.92 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2021-09-15
TOP