Skip to main content

สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการแรงงานนอกระบบ และมอบสื่อประชาสัมพันธ์แรงงานนอกระบบ

รายละเอียดเนื้อหา

             วันนี้ (12 ตุลาคม 2564) เวลา 11.00 น. นายอาชวิน ปุจฉากาญจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานตรวจราชการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้ นายศิวราช พรมมาดวง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วย นายวิชาญ ปิยารัมย์ ปลัดอำเภอ ผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลมาโมงและผู้ใหญ่บ้านประจำตำบลมาโมงร่วมตรวจเยี่ยมหน่วยบริการแรงงานนอกระบบ และมอบสื่อประชาสัมพันธ์แรงงานนอกระบบ ณ หมู่ 7 ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

TOP