Skip to main content

สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมการประชุมกำกับติดตามของคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 3/2565 (กลุ่มจังหวัดภาคกลาง)

รายละเอียดเนื้อหา

TOP