Skip to main content

สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการศึกษาการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง (ครั้งที่ 3)

รายละเอียดเนื้อหา

TOP