Skip to main content

สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา ประกาศรับสมัครบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา ปฏิบัติหน้าที่ประจำตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา และประจำตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

รายละเอียดเนื้อหา

สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา

ประกาศรับสมัครบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา

ปฏิบัติหน้าที่ประจำตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา และประจำตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

TOP