Skip to main content

สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2564 (งวดที่ 2 ) พื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

รายละเอียดเนื้อหา

TOP