Skip to main content

สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่แรงงานไทย ที่ไปทำงานประเทศไต้หวัน ในการขอรับเงินคืนภาษี

รายละเอียดเนื้อหา

           วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 นางสาวสุกัญญา วันสืบ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ให้คำแนะนำและคำปรึกษา แรงงานไทยที่ไปทำงานประเทศไต้หวัน ในการขอรับเงินคืนภาษี ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแพร่

TOP