Skip to main content

สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ ให้คำแนะนำและคำปรึกษา “การขอรับเงินบำเหน็จชราภาพไต้หวันแก่แรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศ”

รายละเอียดเนื้อหา

สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ ให้คำแนะนำและคำปรึกษา “การขอรับเงินบำเหน็จชราภาพไต้หวันแก่แรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศ”
          วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. นางอัญชลี ปะดุกา แรงงานจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางสาวสุกัญญา วันสืบ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ให้คำแนะนำและคำปรึกษา การขอรับเงินบำเหน็จชราภาพไต้หวันแก่แรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศ

TOP