Skip to main content

สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอนของนักศึกษา กศน. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

รายละเอียดเนื้อหา

            วันที่  ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔  สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง พร้อมเจ้าหน้าที่ครูอาสาสมัคร นักศึกษา กศน.และศิษย์เก่า รวม ๒๐ คน  ได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอน ของนักศึกษา กศน. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยการทำกิจกรรม Walk Rally  ตามฐานต่างๆ ที่วัดพระหมื่นองค์ (The Ten Thousand Buddhas Monastery ) เขต Sha Tin  โดยการทำกิจกรรม Walk Rally  ตามฐานต่างๆ 

 

TOP