Skip to main content

สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง เปิดจุดให้บริการแรงงานไทยในวันหยุดราชการ เนื่องจากเป็นวันหยุดของผู้ช่วยแม่บ้านและแรงงานไทย

รายละเอียดเนื้อหา

TOP