Skip to main content

สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดกิจกรรมวันแรงงาน ประจำปี 2564

รายละเอียดเนื้อหา

สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดกิจกรรมวันแรงงาน ประจำปี 2564
๑. กิจกรรมแรงงานร่วมบริจาคโลหิตแก่ศูนย์กาชาด ฮ่องกง เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ และวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๔ ผู้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมจำนวน ๘๖ คน มีผู้สามารถบริจาคโลหิตได้ ๕๖ คน จำนวน ๒๒,๙๐๐ ซีซี


๒. กิจกรรมอบรมกฎหมายและการปรับตัวในการทำงานแก่แรงงานในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ ที่สำนักงานแรงงานฯ เขตเสิ่งหว่าน ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๓๓ คน

๓. กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและเก็บขยะเพื่อสิ่งแวดล้อม วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่สวนสาธารณะหน่ามซ้างไหว่ เขตหยุ่นหลอง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๖๐ คน

๔. สนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลชายเนื่องในวันแรงงาน มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน ๕ ทีม ได้แก่ ทีม All Star Fighter ทีมVbar United ทีมฟ้าประทาน ทีม HKM United และทีมว่านจ๋าย ซึ่งเริ่มแข่งขันมาตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นมา และแข่งขันชิงชนะเลิศรอบสุดท้ายในวันที่ ๒ พฤษภาคม ที่สนามฟุตบอล Carpenter Road Park เก๋าหล่งเส่ง เขตเกาลูน ทีมชนะเลิศได้แก่ทีม KMH United ชนะทีม All Star Fighter ทีมรองชนะเลิศอันดับ ๑ ด้วยคะแนน ๔ : ๑ และทีมรองชนะเลิศอันดับ ๒ ทีมว่านจ๋าย ชนะทีม Vbar United ด้วยคะแนน ๕: ๓ โดยนายตุลย์ ไตรโสรัส กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง เป็นผู้มอบถ้วยรางวัลและของที่ระลึกแก่นักกีฬา ผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ ๘๐ คน

๕. กิจกรรมการเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มแรงงาน/องค์กร วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เขตเกาะฮ่องกง จำนวน ๓ กลุ่มองค์กรได้แก่ สมาคมรวมไทยในฮ่องกง สมาคมชาวไทยในฮ่องกง และคริสตจักรอินเตอร์เนชั่นแนล แอสเซ็มบลี่ (ไอซีเอ) และในเขตเกาลูน ๕ กลุ่มองค์กร ได้แก่ สมาคมสตรีไทยในฮ่องกง คริสตจักรไทยพระพร คริสตจักรซัวเถาแบ๊บติส สหภาพแรงงานไทยในฮ่องกง และคริสตจักรไทยสายสัมพันธ์ โดยได้มอบอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อโควิด- 19 ได้แก่ หน้ากากอนามัยและแอลกอฮอร์เจล นอกจากนี้ได้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการตรวจเชื้อโควิดภาคบังคับของแรงงานผู้ช่วยแม่บ้าน โครงการการตรวจสุขภาพแรงงาน การตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการเดินทางกลับไทย การกลับมาทำงานในฮ่องกง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

TOP