Skip to main content

สนร.ฮ่องกง แจ้งข่าวที่เกี่ยวข้องของสื่อทางการ(https://www.info.gov.hk/gia/genera และ (https://www.news.gov.hk/eng )

รายละเอียดเนื้อหา

สื่อทางการ (https://www.info.gov.hk/gia/genera และ (https://www.news.gov.hk/eng ) แจ้งข่าวที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑) ทางการฮ่องกงประกาศเพิ่มมาตรการการรักษาระยะห่างทางสังคมให้เข้มงวดยิ่งขึ้น โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อจากการรวมกลุ่มในสถานที่บางแห่งและหลายกรณีไม่ทราบแหล่งที่มา โดยมีรายละเอียดของข้อกำหนดและข้อจำกัดล่าสุด ดังนี้:  

    ๑.๑) สถานที่จัดเลี้ยงและสถานที่ที่ได้ระบุไว้ตามประกาศ

      – สถานที่ที่ปิดให้บริการ ได้แก่ บาร์หรือผับ bathhouses คลับ ไนต์คลับ และห้องปาร์ตี้

      – จำกัดจำนวนคนที่เข้าร่วมงานเลี้ยงในสถานที่จัดเลี้ยงไม่เกิน ๔๐ คน

      – ไม่อนุญาตให้มีการแสดงและเต้นรำในห้องประชุมหรือห้องจัดเลี้ยงของคลับเฮาส์

      – โรงแรมและเกสต์เฮาส์ กำหนดให้พักได้ไม่เกิน ๔ คน/ห้อง กรณีห้องชุดที่มีห้องนอนมากกว่า ๑ ห้องให้พักได้ไม่เกิน ๘ คน กรณีมีพิธีกรรมทางศาสนาหรือวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับงานแต่งงานมีผู้ร่วมงานได้ไม่เกิน ๒๐ คน กรณีมีผู้ที่ต้องกักตัว โรงแรมต้องจัดให้มีการกักตัวโดยแยกจากบุคคลทั่วไป ห้ามออกจากห้องพักและห้ามผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าห้องพักในช่วงระยะเวลากักตัว

      – ร้านอาหารที่มีบริการทานในร้านรวมถึงสถานที่ตามที่กำหนด ต้องสมัคร QR Code “LeaveHomeSafeจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ และแสดงรหัส QR Code ที่ทางเข้าของสถานที่หรือตำแหน่งที่เห็นชัดภายใน ๒ วันทำการนับแต่ได้รับรหัส

      – ข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวกับธุรกิจจัดเลี้ยงและสถานที่ที่กำหนดยังคงเหมือนเดิม ได้แก่ ห้ามทานอาหารในร้านตั้งแต่เวลาหลังเที่ยงคืน ถึง ๐๔.๕๙ น. นั่งร่วมโต๊ะได้ไม่เกิน ๔ คน จำกัดจำนวนลูกค้าไม่เกิน ๕๐ % ของจำนวนที่นั่งทั้งหมดของร้าน ห้ามทานอาหารหรือเครื่องดื่มและต้องสวมหน้ากากอนามัยเมื่อไม่อยู่ที่โต๊ะ สถานที่ที่ยังคงงดให้บริการ ได้แก่ ห้องอบไอน้ำ ห้องซาวน่าและบ่อบอล สำหรับโรงเรียนสอนเต้นรำในนิยามของฟิตเนสเซ็นเตอร์ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการติดเชื้อที่กำหนด เช่น โค้ช และเจ้าหน้าที่ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัยขณะออกกำลังกาย ยกเว้นมีระยะห่างกัน ๑.๕ เมตรหรือมีฉากกั้น ในแต่ละกลุ่มการฝึกหรือชั้นเรียนที่มากกว่า ๔ คน จะต้องจัดเป็น       กลุ่มย่อย จำนวนคนไม่เกิน ๔ คน

       ทั้งนี้ หากสถานประกอบการใดฝ่าฝืน มีความผิดทางอาญา จะต้องถูกปรับสูงสุด ๕๐,๐๐๐ เหรียญฮ่องกง หรือประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท และจำคุกเป็นเวลา ๖ เดือน

    ๑.๒) การรวมกลุ่ม ยังคงกำหนดให้รวมกลุ่มในที่สาธารณะได้ ไม่เกิน ๔ คน หากมีการรวมกลุ่มที่ต้องห้าม หรือจัดการชุมนุมกลุ่มที่ต้องห้าม หรือเป็นเจ้าของ ควบคุมหรือดำเนินการสถานที่ชุมนุมที่ต้องห้าม และยินยอมให้เกิดการชุมนุมดังกล่าวโดยเจตนา ถือเป็นความผิดภายใต้ Cap 599 G. มีโทษปรับสูงสุด ๒๕,๐๐๐ เหรียญฮ่องกง หรือประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาทและจำคุก ๖ เดือน สำหรับผู้ที่เข้าร่วมในกลุ่มดังกล่าว มีค่าปรับเป็นเงิน ๒,๐๐๐ เหรียญฮ่องกง หรือประมาณ ๘,๐๐๐ บาท    

    ๑.๓) การสวมหน้ากากอนามัยต้องใส่ตลอดเวลาในที่สาธารณะ หรือตามสถานที่ที่กำหนด หากฝ่าฝืนอาจถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นรถขนส่งสาธารณะหรือเข้าไปในพื้นที่  ที่เกี่ยวข้องรวมถึงกำหนดให้บุคคลนั้นสวมหน้ากากและออกจากเครื่องบิน หรือออกจากพื้นที่ โดยมีบทกำหนดโทษการกระทำผิดและบทลงโทษสูงสุดคือปรับระดับ ๒ เป็นเงิน ๕,๐๐๐เหรียญฮ่องกง หรือประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตอาจออกประกาศบทลงโทษผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยเป็นค่าปรับคงที่ ๒,๐๐๐ เหรียญฮ่องกง หรือประมาณ ๘,๐๐๐ บาท ในการนี้ ทางการฮ่องกงขอความร่วมมือให้ประชาชนทุกคนอยู่บ้านให้มากที่สุด งดออกนอกบ้านหรือไปทานอาหารนอกบ้าน หรือลดการทำกิจกรรมทางสังคม เพื่อป้องกันการติดเชื้อและแพร่เชื้อไปยังบุคคลอื่นในชุมชน

  ๒) ทางการฮ่องกงจะเปิดศูนย์บำบัดชุมชนที่ Asia World-Expo (AWE) อีกครั้ง เพื่อเป็นสถานพยาบาลในการรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด –19 ระลอก

 ) สำนักงานบริการสันทนาการและวัฒนธรรม (LCSD) ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19เพิ่มเติมในสถานที่จัดงานที่ได้รับอนุญาต โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป โดยกำหนดให้นักแสดงที่ไม่สามารถสวมหน้ากากอนามัยระหว่างการแสดงให้ผู้ชมในสถานที่จัดงาน จะต้องตรวจเชื้อโควิด-19 ที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนแสดง ๗๒ ชั่วโมงและจะแสดงได้เมื่อผลเป็น หากละเมิดจะสงวนสิทห้ามแสดง 

TOP