Skip to main content

สื่อท้องถิ่น (https://macaonews.org/ ) ทางการมาเก๊าแจ้งข่าวที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดเนื้อหา

    สื่อท้องถิ่น (https://macaonews.org/ ) ทางการมาเก๊าปรับเปลี่ยนข้อกำหนดสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากไต้หวันต้องเพิ่มขั้นตอนจัดการสุขภาพด้วยตนเองเป็นเวลา ๗ วัน หลังจากเสร็จจากการกักตัวในโรงแรมที่กำหนดในมาเก๊าแล้ว ๑๔ วันโดยต้องแสดงผลตรวจเชื้อวิด-19 เป็นลบ ภายใน ๗๒ ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้ามาเก๊า เนื่องจากสถานการณ์ล่าสุดของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในไต้หวัน สำหรับผู้ที่เคยไปฮ่องกงภายในระยะเวลา ๑๔ วันก่อนเดินทางเข้ามาเก๊าต้องได้รับการกักตัวที่โรงแรม ๑๔ วัน ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดการสุขภาพด้วยตนเอง ๗ วัน แต่ยังต้องแสดงผลการตรวจเชื้อโควิด-19 เป็นลบ ภายในระยะเวลา ๒๔ ชั่วโมงก่อนเข้ามาเก๊า ทั้งนี้ ผู้ที่อยู่ในขั้นตอนการจัดการสุขภาพด้วยตนเองมีรหัส Macao Health Code เป็นสีเหลือง ซึ่งจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในโรงแรม ศูนย์การค้า สถานที่ราชการ ด่านพรมแดน โรงพยาบาลและร้านอาหาร ยกเว้นที่พักของตนหรือสถานที่ตามที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น   

TOP