Skip to main content

สื่อท้องถิ่น (https://macaonews.org/new) รายงานข่าวที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดเนื้อหา

                สื่อท้องถิ่น (https://macaonews.org/new) รายงานว่า ทางการมาเก๊าประกาศเพิ่มมาตรการในการกักตัวสำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาเก๊าจากบางเมืองในจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ่งเคยกำหนดให้กักตัว ๑๔ วันในโรงแรมที่รัฐกำหนด หลังเสร็จสิ้นการกักตัวจากโรงแรมแล้วต้องกักตัวเองเพิ่มอีก ๑๔ วันเพื่อสังเกตุอาการ ส่วนผู้ที่เดินทางมาถึงมาเก๊าที่เคยกำหนดให้กักตัวในโรงแรมที่รัฐกำหนด ๒๑ วัน หลังจากเสร็จสิ้นการกักตัวที่โรงแรมแล้วจะต้องกักตัวเองเพิ่มอีก ๗ วัน โดยมาตรการใหม่มีผลใช้บังคับตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนของวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ โดยผู้ที่กักตัวเองไม่ควรออกจากบ้านเว้นแต่จะไปทำงานหรือไปโรงเรียน หากจำเป็นต้องออกไปให้สวมหน้ากากอนามัยและตรวจสอบอุณหภูมิสองครั้งทุกวัน กรณีเป็นคนทำงาน นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างได้ทำงานที่ลดการติดต่อกับผู้อื่นน้อยที่สุด

                     
MERS virus, Meadle-East Respiratory Syndrome coronovirus, 3D illustration
TOP