Skip to main content

สื่อท้องถิ่น (The Macau Post Daily ) แจ้งข่าวที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดเนื้อหา

    สื่อท้องถิ่น (The Macau Post Daily ) รายงานว่า ทางการมาเก๊าเริ่มหารือรายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อวัคซีนป้องกันเชื้อ  โควิด-19 กับผู้ผลิตจากจีนแผ่นดินใหญ่ ในขณะเดียวกันได้เปิดโครงการจำหน่ายหน้ากากอนามัย (Government facemasks) แก่ประชาชนในราคาถูกรอบที่ ๒๔ โดยจะเริ่มในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นี้ ผู้มีสิทธิซื้อ ได้แก่ ประชาชนมาเก๊า  แรงงานที่ไม่มีถิ่นที่อยู่และนักเรียนต่างชาติระดับสถาบันอุดมศึกษา โดยสามารถซื้อหน้ากากฯตามร้านค้าที่กำหนดในราคา ๒๔ ปาตาก้ามาเก๊า (หรือประมาณ ๙๖ บาท) ต่อ ๓๐ แผ่น ในทุก ๓๐ วัน

TOP