Skip to main content

‘สุชาติ’ มอบที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ รุดเยี่ยมผู้ประกันตนบาดเจ็บรถไฟชนเก๋งที่เพชรบุรี

รายละเอียดเนื้อหา

          นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบของเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ประกันตนที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถไฟชนรถเก๋งที่จังหวัดเพชรบุรี

          เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมาย นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกันตนที่ประสบอุบัติเหตุกรณีรถไฟชนรถเก๋งที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายแพทย์ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี นางรัศมี สุจโต ประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานให้การต้อนรับ
          โดยที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ กล่าวว่า ท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แสดงความเสียใจมายังครอบครัวของผู้เสียชีวิตและมีความห่วงใยผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ทราบชื่อคือ นางสาวฐิติชญาน์ แย้มเกสร อายุ 21 ปี เป็นชาว จ.ราชบุรี และบาดเจ็บ 2 ราย คือ นายทีรยุทธ์ เขื่อนทา คนขับรถ อายุ 39 ปี อาการสาหัสกระดูกคอหัก และนายบัณฑิต เจริญทรัพย์ อายุ 33 ปี เป็นชาว จ.จันทบุรี อาการสาหัสกระดูกแขนซ้ายหัก ซึ่งผู้ประสบเหตุที่ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย สำนักงานประกันสังคมรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด สำหรับผู้เสียชีวิต 1 ราย ได้รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาท เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต 30,000 บาท และบำเหน็จชราภาพ 75,877.96 บาท ผู้ประสบเหตุทั้ง 3 ราย เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 ทำงานอยู่ที่บริษัท โรแยล พลัส จำกัด ในการนี้ รมว.แรงงาน ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเต็มที่

+++++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

16 ตุลาคม 2563

TOP