Skip to main content

‘สุชาติ’ มอบที่ปรึกษาฯ รับเยาวชนชายแดนใต้รอบ 2 จาก ศอ.บต.ส่งสถานประกอบการ จ.เพชรบุรี

รายละเอียดเนื้อหา

          รัฐมนตรีสุชาติ ชมกลิ่น มอบหมายให้ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงพื้นที่เพชรบุรี รับเด็กจากสามจังหวัดชายแดนใต้ จาก ศอ.บต. เพื่อส่งเข้าทำงานในสถานประกอบการที่จังหวัดเพชรบุรี รอบที่ 2 จำนวน 77 คน ตามโครงการ Co – Payment สนับสนุนให้คนชายแดนใต้มีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ เป็นการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบ นำความมั่นคงสันติสุขสู่พื้นที่

          เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อรับเยาวชนจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จาก ศอ.บต. จำนวน 77 คน เพื่อส่งเข้าทำงานในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน (Co- Payment) โดยมี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี คณะเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย โดยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการมีงานทำเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 ให้กลับมามีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ และระบบเศรษฐกิจฟื้นตัวโดยเร็ว ซึ่งกระทรวงแรงงาน ภายใต้การกำกับดูแลโดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้กำกับดูแลศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการจ้างงานโดยเฉพาะเยาวชนส่วนใหญ่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังไม่มีงานทำ ซึ่งการที่ ศอ.บต.และหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส บูรณาการดำเนินการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบ ถือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการตกงาน ว่างงาน ของประชาชนในพื้นที่และแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานของประเทศ อีกทางหนึ่ง

          นางธิวัลรัตน์ กล่าวต่อว่า ความร่วมมือในครั้งนี้เกิดขึ้นระหว่างกระทรวงแรงงาน ศอ.บต. และผู้ประกอบการ เพื่อนำเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้มาสู่จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานจะให้หน่วยงานในพื้นที่ประสานบริษัทฯ เพื่อให้การดูแลน้องๆ เยาวชนที่มาทำงานในสถานประกอบการต่อไป

+++++++++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

26 พฤศจิกายน 2563

TOP