Skip to main content

หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดตาก ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี”

รายละเอียดเนื้อหา

TOP