Skip to main content

หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด การอบรมโครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ

รายละเอียดเนื้อหา

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 นางนิรมล หมื่นจิตร แรงงานจังหวัดสตูล พร้อมด้วยหัวหน้า ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสตูล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ สาขาการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ รุ่นที่ 2 ณ บันดาหยารีสอร์ท ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล จัดโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล โดยมี นายสง่า วงศ์ษาพาน ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิด

TOP