Skip to main content

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมทีมงานสำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน หารือนายกสมาคมคนไทยในบรูไน

รายละเอียดเนื้อหา

           วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายวัชรพงษ์ มุชเชิด อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมทีมงานสำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน เข้าพบ นายพยัพ  นิลแย้ม นายกสมาคมคนไทยในบรูไน ดารุสซาลาม ณ  Restaurant Aquil Shafiee (Thai Food) Jarudong Centre, Jalan Jeruding ในการขยายเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน การให้คำแนะนำแรงงานไทยที่ทำงานในประเทศบรูไน  การหา Training need ของแรงงานไทยที่มีความต้องการ Up-Skill, Re-Skill  รวมถึงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อเพิ่มช่องทางในการเพิ่มอัตราค่าจ้าง  รวมถึงการประสานงานกับสถานประกอบกิจการ เพื่อทราบความต้องการแรงงานในสาขาใดบ้าง ทักษะด้านใดบ้าง  ทั้งนี้  สำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน จะดำเนินการจัดประชุมอาสาสมัครแรงงาน ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

 

TOP